09.0920.0920

Toshiba e-Studio 356

8.500.000

  • Màn hình cảm ứng , màu
  • Khổ sao chụp từ A5 – A3
  • Sao chụp liên tục 999 tờ
  • Thời gian khởi động máy là 20 giây
  • Tải Driver