09.0920.0920

Toshiba e-Studio 283

8.500.000

  • Khổ sao chụp từ A6 – A3
  • Sao chụp liên tụcc 999 tờ
  • Thời gian khởi động máy là 20 giây
  • Tốc độ sao chụp 28 copy / 1 phút
  • Tải Driver